Min stora släkt

, 2

Konkurshandling

kungar - Vikingar - Adel - Soldater - BÖnder - torpare

När jag började släktforska 1996 så visste jag inte vad som väntade.

Min norska gren på mammas sida tog mig en hel sommar till att börja med. Med upp till 15 barn i familjerna så bredde det ut sig mer och mer.

När jag fick höra om min gammelmorfar som pantsatte gården och lämnade fru och en skock ungar nästan på bar backe, för att dra till Canada för att "leva med indianerna" och kom hem först när han var döende och ville bli omhändertagen, så började jag nysta även på den grenen. Där finns många (inklusive jag själv) som råkat ut för stora tragedier.

Mormor är född Svaleng, eller "Svalleine" som man säger i trakten.
På den sidan härstammar vi från sega fiskebönder som levde på små gårdar runtom fjordarna och i fjällen. Vart de än skulle så fick de gå eller ro, eftersom det inte fanns några vägar. När vägen slutligen kom så avfolkades nästan hela bygden...

Min morfars släkt kommer från Lofoten, vindpinade öar i ishavet.
Båda föräldrarna var döva, den ene genom sjukdom och den andre medfött. Det kan inte ha varit lätt för varken föräldrar eller barn.

Min svenska gren omfattar ett släktträd som når ända ner till 500-talet, bl.a. via och Heliga Birgittas syster Katarina och via Folkungarna, eller Bjälboätten som man säger nu.

Farmor själv fick nervfeber (tyfus) som liten och förlorade därmed hörseln totalt. Men att hon alls överlevde var en lycka, hon låg länge på sanatorium vilkes nämns i ett brev som hennes mor skrev till sin äldsta dotter. En bror till farmor dog i tyfusepidemin.

Farmors morfar gjorde konkurs 1879, jag har kopior på hela konkursakten och det är många sidor eftersom han hade handelsbod.

Farmors morfars far begick självmord 1838, något oerhört på den tiden, och endast 30 år gammal. Eftersom han var soldat, och hans kompani beordrades till Stockholm från Uppland under Crusenstolpska kravallen sommaren 1838 där man gick till attack mot folket utan pardon och med bajonetterna på, så tror jag att den upplevelsen blev för mycket för en enkel soldat från landet. Och han var inte ensam, ännu en soldat på samma garnison tog sitt liv vid samma tidpunkt. En oerhörd tragedi för deras efterlevande familjer.

Farmors far står antecknad i födelseboken: "gosse med fader och moder okänd". Född på Bergsgränd nr. 3 på Kungsholmen i Stockholm.
Fadern var, enligt släktsägnen, "frikyrkopredikant och helbrägdagörare" i Sorunda socken i Södermanland. Men det visade sig vara en fabel då min syssling Birgitta hittade båda föräldrarna som de första åren levde i ett sk. "Stockholmsäktenskap". Dvs. de sammanlevde med barn utan att vara gifta. Så småningom (antagligen när ekonomin tillät) gifte de sig och de "oäkta" barnen blev äkta barn. Det finns en viss anknytning till Sorunda, där de bodde en tid. Och kanske var de aktiva inom frikyrkorörelsen. Anledningen till uppgiften "fader och moder okänd" fick jag en förklaring på från Stockholms stadsarkiv: Ogifta mödrar kunde be prästen skriva så för att slippa stå där med skammen inför andra. Men att fler hade tillgång till kyrkböcker förutom prästen är jag tveksam till. Så det kanske inte var hela sanningen?

Farmors farfars far har valloner i sin linje på 1600-talet, och även några finska anor: I slutet av 1500-talet föddes Petter Osmi (eller Ommni) i Finland. Den 16 december 1604 eller 1607 fick han tillstånd av kung Carl den IX:de att sätta torpställe i Södra Hörken, Ljusnarsberg i Västmanland. Det skall finnas ett kungabrev skrivet om detta. Så jag antar att han var en sk. "svedjefinne".
Lars Persson Lacke föddes också i Finland, under 1600-talets första hälft men flyttade även han till Sverige. Till Hörksvik, mellan Ludvika och Ljusnarsberg. Hans och Petter Osmis anor knyts samman genom deras ättlingar 3-4 generationer senare.

Gustav Vasa påbörjade denna nybyggnadspolitik och hans söner fortsatte. Bl a Hertig Carl, senare Carl IX (1599-1611) anses ha spelat en betydande roll i den finska bosättningen. Många av de finska bosättningarna ligger således i de områden, som utgjorde Hertig Carls Hertigdöme. Hertigdömet omfattade Värmland, Närke och Södermanland, samt delar av Västmanland och norra Västergötland.

Farfars mor kom från en troligen välbeställd bondesläkt på norra Öland.
Om dem har jag ännu inget speciellt att berätta, jag gräver fortfarande i den sidan och ska kontakta berörda hembygdsförening för att höra om de känner till något om familjen.

Farfars far själv hade inte en aning om vilka rötter hans far härstammade ifrån. Jo han var ju förstås från Småland, född i ett litet torp, hade många syskon och familjen var utfattig. Men på moderns sida visade det sig några generationer bakåt finnas adel och idel adel... Vi härstammar från många adelssläkter genom anfader Carl Jönsson Sabelskjölds andra, och mycket blåblodiga, hustru Ingeborg Rosenstråle.

På faderns sida har det nyligen dykt upp helt nya rön. I och med dem så kunde jag knyta samman en ruggig mordhistoria, som jag för ett par år sedan lade upp på Högsby Hembygdsförenings hemsida, ( då var jag helt utan vetskap om sambandet med min egen släkt) med mina egna rötter. Ibland är världen liten...

Januari 2009
/Weronicha Svaleng