Göingebocken
Källans Lilleman

, 2

Källans Lilleman
Lilleman 2008-03-12, idag är han ännu större.

Källans Lilleman föddes 060401

Han var den första killingen som föddes på gården. Han är efter Karlslunds Doris (kallad Gullan) och Grönlands Ferdinand. Numera har Lilleman både barn och barnbarn.

Lilleman 2006
2006-04-01
Källans Lilleman helt nyfödd.

Lilleman och mamma
2006-04-09
Lilleman och mamma Gullan.