Göingegeten
Källans Idun

, 2

Källans Idun
Mamma gullan, och Idun som nyfödd 2008-04-15.

Källans Idun föddes 070415

Hon är efter Karlslunds Doris och Grönlands Ferdinand.

Källans Idun och Balder
2008-03-12
2008-03-06 fick Idun en killing, Källans Balder.
Här är Balder sex dagar gammal.