Göingeget

, 2

Källa hage

Läs om rasen här:

I november 2005 köpte vi våra två första Göingegetter.
Sommaren 2008 hade vi totalt 9 stycken inklusive killingarna.
Vintertid håller vi 4-5 djur.

Killingar som fötts på Källan:
2006
Källans Lilleman

2007
Källans Idun
Källans Vile & Ve (tvillingar)

2008
Källans Balder
Källans Heidrun & Halvdan (tvillingar)
Källans Disa

2009
Källans Freya & Frey (Tvillingar)
Källans Saga
Källans Magne


Rasens kännetecken:

Ursprung: Skåne, Blekinge
Tillvaratagande: Tyringe 1978 av Sigbritt Holmberg.
På 1990-talet tillkom ytterligare ett djur från Olofström.

Kännetecken: Vikten på vuxna djur varierar mycket, mellan 30-60 kg för getterna och 40-100 kg för bockarna. Färgen är vanligen grå och vit, men alla färger från vitt, grått, brunt och svart förekommer, ofta i kombination med vita fläckar. Båda könen har horn, inga kulliga djur har förekommit.

Bockarnas horn är stora och kraftiga, ofta ca 70 cm långa.
Antal: 31/12 2006 fanns det 149 göingegetter, 55 bockar och 89 getter. Ne 136 djur

Avelsmål

Rasen skall bevaras oförädlad inom genbanken. En betryggande populationsstorlek med härdiga och friska djur samt stor genetisk variation skall säkerställas bl.a. genom föreningens genbanksverksamhet.

Avelsarbetets genomförande

- Allmogegetterna skall administreras av Föreningen Allmogegeten. Föreningen skall regelbundet göra stickprovskontroller rörande identitet och rastillhörighet.
- Enskilda djur skall vara identifierbara.
- En sluten stambok skall finnas för varje ras. För att kunna ansluta ett djur till stamboken måste det vara en avkomma efter föräldrar som finns med i stamboken.
- Genbankskontrakt upprättas med samtliga ägare till allmogegetter i genbanken.
- Genbanksintyg utfärdas på samtliga djur i genbanken.
- Samtliga genbanker skall årligen vid årsrapporten lämna uppgifter bl.a. antal djur i avel, födda killningar, sjukdomar, missbildningar.
- Endast renrasiga djur får användas i aveln i genbankerna.
- Djur med ärftliga defekter skall inte användas i aveln.
- Urval för speciella avelsmål bör undvikas.
- Populationsstorleken för varje ras skall övervakas centralt genom fortlöpande rapporteringssystem av genbanksansvarig.
- Arbeta för att inga linjer skall försvinna eller dominera i någon av det tre genbankerna.
- Arbeta för största möjliga effektiva population genom att använda maximalt antal han- och hondjur i avel.